АНКЕТА

Скъпи клиенти, партньори, приятели!

Вече може да попълвате анкета на сайта ни - въпроси за удовлетвореността на клиенти, ползвали наши услуги.

Отворете на началната страница на сайта и кликнете върху АНКЕТА.

Отговорете на въпросите, дайте Вашата обективна оценка.

Благодарим за Вашата съпричасност!

Мнението и оценките Ви са важни за нас.