Въпросник за обслужване на фирмата.

Вие сте


Как разбрахте за нашата компанияКакво е вашето общо впечатление за фирмата?

Как оценявате - Сигурност по време на път?

Как оценявате - Чистотата на превозното средство?

Как оценявате - Поведението на водача?