Пътуване

Пътуване с автобуси и микробуси - I 

Автобусите и микробусите са най-значимите средства на пътнически транспорт по света.
Увеличаването на населението, преместването на моделите на мобилност и по-голямото внимание към проблемите на околната среда променят облика на обществения транспорт. Независимо дали на кратки или дълги разстояния, автобусите са сред най-безопасните, най-зелените, най-лесните за ползване, достъпни и приобщаващи транспортни средства.

Автобусите и микробусите формират устойчива мобилност вече за повече от век до сега.
Автобусите са най-честият начин за ридвижване на хора на къси и средно дълги разстояния в градовете, както и в повечето селски райони. Също така играят решаваща роля при свързването на различните видове градски транспорт. Те често са единственото средство за транспорт на големи разстояния за доста голяма част от населението на света.

Гъвкава, бърза, зелена и чиста услуга.
С минимални инвестиции могат да бъдат стартирани нови маршрути - в страната или зад граница.
Автобусите и микробусите са най-гъвкавата, достъпна и приспособима форма на пътнически транспорт. Освен намаляването на задръстванията, автобусите и микробусите също имат най-ниския въглероден отпечатък на пътник, от всякакъв вид моторизиран транспорт. С непрекъснатото подновяване на автопарковете - до 10% годишно в много страни - автобусите са водещи в прилагането на нови технологии с ниски емисии.