Специализиран превоз

rabotinici

Предлагаме специализиран превоз за работници и служители, по утвърден график и час.

Знаем и сме на ясно, че е от изключителна важност навременното пристигане на служителите, за да могат те да извършват своята дейност в утвърденото работно време.

Ние Ви гарантираме точност и коректност в поетият от нас ангажимент.

Фирмата предлага и вече популярната услуга за превоз от България до Европейски дестинации и обратно на временно наети служители, които извършват определана работа за итервал от време.

За заявки за транспорт се свържете с нас чрез имейл или по телефона.