Пътуване - II

Социална дейност на транспорта - II 

Всички публични транспортни средства - автобуси, микробуси, ванове - играят важна роля за социалното сближаване хората. Те им служат по предназначение и им помагат да осъществяват достъпа си от местоживеене до местата за работа, отдих, образование, здравеопазване и много други.

И те често са единствената възможност за транспорт за хора, които не шофират, имат увреждания, живеят в отдалечени райони.

Ключова връзка във веригата за мобилност често е автобусът, който Ви отвежда до крайната дестинация, след като сте слезли от самолета или кораба. 

Знаете ли, че ...

 ⟩ Автобусният транспорт представлява:
- 55% от обществения транспорт в Европа,
- над 45% от обществения транспорт в Турция,
- 751 милиона пътнико пътувания годишно в САЩ.
 ⟩ В автобусната индустрия в Европа са заети на работа около 8 милиона души.
 ⟩ Всяко работно място, създадено в автобусната индустрия в САЩ, създава поне още 3 работни места в партньорските индустрии.
 ⟩ Повече от 21 милиона души работят в Китайската автомобилна индустрия.
 ⟩ На разстояния между 500 и 1 000 км, автобусите и микробусите имат най-ниска цена на пътник, от всякакъв друг вид транспорт.