Ролята на транспорта в туризма

За транспорт и пътуване може да се говори без да се има предвид туризъм. Но туризмът не може да се развива без пътуване.

Транспортът е неделима част от туристическата индустрия. Това до голяма степен се дължи на подобряването на танспортните услуги и разширяването на туризма като понятие. Транспортните средства вече правят възможни пътуванията до къде ли не по света.

Транспортът в туризма най-често се разглежда като част от туризма, който е: 
- отговорен за превозването на туристите към дестинациите,
- средство за пътуване в и около мястото на дестинациите, 
- средството, посредством което туристите да бъдат оставени до определено място, след приключване на пътуването.

Транспортната система на туристическата дестинация има влияние върху туризма, което дава отговор на въпроси като:
- как хората пътуват,
- защо избират определени дестинации за почивка,
- защо избират опредлен вид транспорт.

Подобренията в туристическия транспорт, плюс ниските цени, увеличават възможностите за улеснен достъп до туристически места, които някога са били считани за трудно достъпни.

Достъпът до туристическите обекти варира в зависимост от
- характера на обекта,
- състоянието на инфраструктурата,
- ефективността на системата на обществения транспорт.